Warsztaty w klasie IIA

4 grudnia 2019r. gościliśmy w klasie IIa funkcjonariuszy Policji i ratowników WOPR-u. Celem spotkania była edukacja naszych uczniów w zakresie odpowiedniego zachowania się w cyberprzestrzeni oraz bezpośrednich kontaktach z nieznajomymi . Panie policjantki zapoznały uczniów z nowym rodzajem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży zwanym FONOHOLIZMEM oraz sposobami zapobiegania temu uzależnieniu. Woprowcy zaś zademonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde dziecko miało możliwość przećwiczenia tych czynności na fantomach oraz utrwalenia numerów alarmowych.  Za cenne rady i wskazówki bardzo dziękujemy. Uczniowie klasy IIA.

Marzena Peplińska