SZKOLNY PRZEGLĄD PIEŚNI ŻOŁNIERSKICH

Przepiękne pieśni i piosenki żołnierskie wybrzmiały podczas  Przeglądu Pieśni   Żołnierskich   w naszej szkole. Dnia 4  grudnia w murach naszej szkoły wybrzmiewały na dwóch  godzinach  lekcyjnych  melodie popularnych pieśni, które ,,dodawały ducha w trudnych chwilach, podsycały patriotyzm i wiarę w siebie. Czasem stawały się hymnami, a czasem bywały tak niebezpieczne dla okupantów, iż ci wpisywali je na czarną listę zakazanych piosenek’’.Uroczystość miała na celu utrwalenie pamięci historycznej, muzyczną zabawę i uczczenie w ten sposób 80 rocznicę powołania Związku Walki Zbrojnej. W przeglądzie uczestniczyli chętni uczniowie z klas I-VIII.  Zaprezentowane zostały  m.in.  pieśni: „Deszcz, jesienny deszcz”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”,  „Hej, chłopcy! Bagnet na broń!”,  „Czerwone maki na Monte Cassino”.  Wszystkie zostały opatrzone komentarzem historycznym zaprezentowanym przez członków Samorządu Uczniowskiego. Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewaniem piosenki „Jak długo w sercach naszych” .

Iwona Walasek