Fabryka kompetencji kluczowych

W ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych” odbyły się dwa kolejne spotkania-warsztaty. Najpierw uczestnicy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne obejrzeli i omówili film, który opowiadał o zjawisku internetowego trollingu. Uczniowie opracowali też mapę konsekwencji, jakie mogą spotkać osoby, które w sieci obrażają innych. Omówili też sposoby jak radzić sobie z agresją w mediach społecznościowych. Drugie spotkanie – wsparcie psychologa szkolnego – upłynęło pod znakiem bajkoterapii i relaksacji z wykorzystaniem muzyki.

Adam Nowaczyk