Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

W związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty informuję, że ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych tj. 21.04, 22.04, 23.04 na daty podane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w późniejszym terminie.

Beata Pawlik – dyrektor szkoły