NASZA SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW KLAS 1C I 2A

8 maja obchodzimy kolejną rocznicę nadania naszej szkole imienia Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. A tak uczniowie klasy 1C2A widzą naszą szkołę – tę dawną i obecną.

Marzena Peplińska