Konsultacje dla klas VIII

Od 25 maja ruszają w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. W celu bezpiecznej organizacji spotkań proszę uczniów o zgłaszanie potrzeb nauczycielom poprzez komunikator TEMS do wtorku godz. 15.00.

Beata Pawlik – dyrektor szkoły