Konsultacje dla klas VIII

Harmonogram konsultacji dla chętnych uczniów klas VIII oraz wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły zostały przekazane poprzez i – dziennik. Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Beata Pawlik – dyrektor szkoły