OGŁOSZENIE

Przypominamy,
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16.06, 17.06, 18.06 – egzamin ósmoklasisty, nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych
22.06, 25.06 – rady pedagogiczne
lekcje online
19.06 odbywają się online tylko lekcje wychowawcze wg planu
Klasy I-III do godz. 10.00
Klasa 4 – 10.00
Klasy 5 – 10.30
Klasy 6 – 11.00
Klasy 7 – 11.30
Klasy 8 – 12.00
scenariusze lekcji
19.06, 23.06,24.06 nauczyciele umieszczają scenariusze , nie prowadzą lekcji online
laptopy szkolne
od 26.06 do 03.07.2020 należy oddać wypożyczone szkolne laptopy