Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Karlinie

Informuję, że podania rodziców sugerujące umieszczenie dziecka w klasie z kolegą lub koleżanką będą  przyjmowane elektronicznie do 15 sierpnia 2020r. W podaniu można wskazać maksymalnie 4 dzieci wraz  z czytelnymi podpisami zainteresowanych rodziców.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły