Projekt – Fabryka Kompetencji Kluczowych

Zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni

Zajęcia skierowane są do uczniów klasy V-VIII zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch oraz w programie „Jimu” z robotem o nazwie Astrobot, a także tworzeniem strony internetowej w HTMLu. Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej w czterech grupach.
Zajęcia są uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki  i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów.
W ramach zajęć uczniowie poznają podstawy programowania w języku Scratch. Program pozwala w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki. Zaletą programu jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń tworząc swój program i uruchamiając go. Program umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. Jasna i przemyślana struktura programu w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego. Jest to wstęp do nabycia umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań.
Drugi  program to program „Jimu”. Zainstalowany na tabletach lub telefonach. W tym programie uczniowie tak jak w programie Scratch za pomocą tzw. puzli  układają  pracę,  ruch, dźwięk, światło  robota.  W tym programie jest 10 poziomów, które uczeń musi zaliczyć.
Kolejnym elementem jest tworzenie strony internetowej w HTMLu. Uczniowie będą korzystali z pomocy wszelkiego rodzaju kursów zamieszczonych w Internecie. Strona będzie poświęcona kołu informatycznemu i będzie podczepiona pod główną stronę szkoły.
W obecnych czasach bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z zasobów Internetu. Dlatego podczas zajęć będą poruszane następujące tematy:
uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej;
poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu;
zapobieganie nałogowemu korzystaniu z gier komputerowych;
zwiększanie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu gier komputerowych.

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od kodowania na papierze. Pierwsze kodowanie było związane z 101 rocznicą  Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Kolejne zajęcia przebiegały na kodowaniu i odkodowaniu obrazów.

 

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z robotem o nazwie Astrobot. W tym celu zainstalowali w swoich telefonach aplikacje „Jimu” i korzystali z gotowych programów do zabawy z robotem.

 

W tym samym czasie, w innej grupie, uczniowie uczyli się w jaki sposób tworzyć stronę internetową w HTMLu.

 

 

H. Sołtys i W. Walczykowski