Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

Zajęcia skierowane z myślą o uczniach, którzy mają z nauką matematyki trudności, pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy lub mają braki w wiedzy wywołane nieobecnościami, czy też dysfunkcjami umysłowymi.
Głównym  założeniem zajęć  jest udzielenie wszelkiej pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych.
Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki, wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego
Praca na tych zajęciach  pomoże uczniom przezwyciężyć strach przed matematyką, wyrównać nagromadzone braki, rozwinąć samodzielne i logiczne myślenie dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw, gier edukacyjnych, programu multimedialnego i innych środków dydaktycznych..
Program jest  realizowany w klasach 4-8 w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
Zajęcia z rozpoznawania, czytania i porównywania ułamków.

 

Zajęcia z rozpoznawania katów.

 

Zajęcia z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. Praca z tablicą interaktywną.

 

Budowanie  i rozpoznawanie figur przestrzennych.

 

Halina Sołtys i Wojciech Walczykowski