Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
dzisiaj tj. 26 czerwca 2020r. kończymy rok szkolny 2019/2020.
Niestety, ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie spotkamy się na ogólnej uroczystości. Jednak, choć w wirtualny sposób pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za trudną pracę i naukę w okresie kształcenia na odległość. Było to dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Uważam, że stawiliśmy temu czoła. Oczywiście, nie obyło się bez problemów, które udało się pokonać.
Nauczyciele starali się wprowadzać różne formy, metody nauczania tak, aby każdy uczeń miał możliwość kontynuacji nauki. Za to serdecznie dziękuję!
Uczniowie, po pierwszych chwilach euforii braku zajęć w szkole, musieli zasiąść w domowych warunkach do zdalnego nauczania. Nie było to łatwe! Wymagało wielkiej samodyscypliny i systematyczności. Niech podsumowaniem tej pracy będzie informacja, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Gratuluję!
Ogromne wyrazy uznania kieruję do Rodziców! Wiem, jak niełatwy było to czas, ile pracy włożyliście w trud nauczania Waszych dzieci. Mogliście też Państwo zobaczyć z bliska jak odpowiedzialna jest praca nauczycieli.
W tym roku szkolnym wyjątkowo nagrodą za wyniki w nauce nie będą książki lecz wspólne spotkanie po ustaniu pandemii. Wyzwanie, jakim było kształcenie na odległość zdaliśmy na 6 z plusem!
Należy też podkreślić pracę pracowników niepedagogicznych, którzy czuwali nad zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły.
Na zakończenie dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w prawidłowe funkcjonowanie zdalnego nauczania: Burmistrzowi Karlina, Zastępcy Burmistrza, Dyrektorowi Zakładu Oświaty wraz z pracownikami. Dzięki podejmowanym działaniom nasi uczniowie nie pozostali bez możliwości łączenia się online i kontynuacji nauczania.
Do zobaczenia 1 września 2020 r.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły