Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020.

Informuję, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 31 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej w Karlinie w godzinach od 9.00 do 13.00. Szczegółowy harmonogram odbioru dokumentów został przekazany każdemu uczniowi indywidualnie poprzez Microsoft Teams.
Jednocześnie przypominam o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych na terenie szkoły tzn. obowiązek nakładania maseczek na usta i nos, dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości. Proszę również o zabranie ze sobą swojego długopisu.
Życzę Wam Drodzy Uczniowie sukcesów edukacyjnych w wymarzonej szkole.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły