Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie

Drodzy Uczniowie klas VIII rocznika szkolnego 2019/2020
Pomimo, że trwają wakacje, chciałabym jeszcze po raz ostatni podzielić z Wami moją radością z sukcesów z egzaminu kończącego naukę w naszej szkole.
W minionym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie przystąpiło 61 uczniów. Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są bardzo zbliżone do średnich wojewódzkich i krajowych oraz znacznie wyższe od średniej w naszym powiecie.
Z języka polskiego Wasza średnia to 54 %, przy 55% województwa, 59% w kraju. Wyniki klas VIIIA i VIIIB wyniosły 55 % wraz z najwyższym, indywidualnym wynikiem 86%.
Cieszy również wynik uzyskany z matematyki. Średnia szkoły wyniosła 42%, w porównaniu wynik województwa 43%. Uczniowie z klasy VIIIA napisali test na 45%,bardzo zbliżony do średniej krajowej 46%. Najwyższy wynik indywidualny w naszej szkole to 90%.
Natomiast z egzaminu języka angielskiego średnia szkoły to 48%, województwa 52%, kraju 54%. Na uwagę zasługuje klasa VIIIB, która uzyskała 63%, zaś najwyższy wynik indywidualny ucznia to 97%.
Uzyskane wyniki pozwoliły naszej szkole osiągnąć znacznie wyższe staniny wymagań edukacyjnych w porównaniu do lat poprzednich.
Serdecznie Wam gratuluję, przekazując jednocześnie podziękowania dla nauczycieli i rodziców za ich wkład w przygotowanie do egzaminu, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii koronowirusa.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły