Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresach pandemii Covid-19 w autobusach szkolnych

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresach pandemii Covid-19 w autobusach szkolnych jest dostępna tutaj.