Stypendium szkolne 

Zakład Oświaty w Karlinie informuje, że od 09.11.2020 r. od godz. 9.00 będą wydawane bony towarowe z tytułu przyznanego stypendium socjalnego szkolnego.