BIEGNIJ, POLSKO ! 

6 listopada uczniowie klas IC, IIC i IIIA wzięli udział w zabawach i grach sportowych zorganizowanych przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie. Zabawę tę, przyodziani w białe i czerwone koszulki dedykowali Polsce z okazji Jej 102 rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorom za mile i aktywnie spędzony czas dziękujemy.

M. Peplińska
N. Rudzis