Jedenasty Listopada

Jedenasty Listopada

Jest w kalendarzu data,
Wspominał o niej tata,
Biała, czysta jak miłość,
Jak miłość do Ojczyzny…
Czerwona niczym krew,
Polskiego mężczyzny.

Jest taki dzień na Świecie,
I pewnie już to wiecie,
W tym dniu Orzełek Biały,
Uwolnił nasz Kraj cały,
Na koniu z szablą w dłoni,
Zaborcę z Polski zgonił.

Jest takie święto,
Mówił mi tata.
Że Polska znów;
Na mapach Świata,
A święto to wypada,
Jedenastego listopada.  

                                              Michał Jankowiak 

11 listopada to święto państwowe, które rokrocznie obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę, po 123 latach zaborów, niepodległości.
Uczniowie klas IC, IIC i IIIA również pragnęli przywołać w pamięci, i nie tylko, tę ważną datę i uczcić pamięć wszystkich poległych za naszą Ojczyznę. Ubrani w białe i czerwone koszulki utworzyli napis 11 XI oraz kotylion, z obrazkowego puzzle ułożyli mapę Polski.
Wcześniej jednak na zajęciach dydaktycznych poznali i utrwalili wiadomości związane z przeszłością naszego kraju. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy były w klasie I C piękne rysunki, puzzle „Mapa Polski”, gra w domino. Uczniowie klasy IIIA ułożyli i napisali listy dla Polski.

M. Peplińska
N.
Rudzis