Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowane były zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie  stacjonarnym jak i zdalnym.
Podczas zajęć uczniowie powtarzali poznane wcześniej wiadomości i utrwalali umiejętności z następujących tematów:
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w pamięci i sposobem pisemnym;
działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
obliczania pól i obwodów czworokątów;
potęg i pierwiastków;
mnożenia sum algebraicznych.

Halina Sołtys
Wojciech Walczykowski