PROJEKT – FABRYKA KOMPETECJI KLUCZOWYCH – zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowane były zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnie jak i nauczaniu zdalnym. Podczas zajęć uczniowie:
1.
Doskonalili umiejętności programowania w języku Scratch, podczas których tworzyli proste animacje, programowali proste historyjki oraz sterowali duszkiem.

2. Również doskonalili swoje umiejętności w programie code.org wykonując piękne animacje pt. Potańcówka, Kraina lodu z Anną i Elsą oraz Minecraft – Wodna podróż.

Igor Stolarek (animacja) B. Więcek (animacja)

3. Doskonalili umiejętności tworzenia strony internetowej w HTML-u, w ramach których opracowali stronę internetową poświęconą rozwojowi procesorów firmy Intel.

4. Zdobyli wiedzę związaną z cyberprzestrzenią, to jest:
zagrożeniami związanymi z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
bezpiecznym korzystaniem z zasobów sieci internetowej;
konsekwencjami nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu;
sygnałami świadczącymi o nadużywaniu gier komputerowych.

H. Sołtys i W. Walczykowski