Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Karlinie

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021r. o godzinie 9.00 dla klas I-III oraz IV – VII , natomiast klas VIII o godzinie 10.00 w salach lekcyjnych bez udziału rodziców.
Prosimy uczniów o wchodzenie do szkoły następującymi wejściami:
Klasy I a, I c, II b, III b, III c, IV c – wejście od boiska z prawej strony
Klasy IV b, IV a, V a, VI b – wejście od boiska z lewej strony
Klasy I b, II a, II c, III a, VI a, VII c – wejście główne z lewej strony
Klasy VII b, VII a, VI c, VII d – wejście główne z prawej strony
Klasy VIII a, b – wejścia główne z obu stron
Odwóz uczniów dojeżdżających o godzinie 10.30.
Wydawanie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty – 9 lipca w godzinach od 9.00 do 13.00.