Wybory do Samorządu Uczniowskiego

15 czerwca 2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej uczniowskiej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydowało trzynastu uczniów z kl. III-VII .Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas I-VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach wyborczych. Po podliczeniu 425 głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący – Mateusz Nowicki
Zastępca – Wiktoria Dzinkowska
Sekretarz – Zuzanna Niedbalska
Członkowie – Karolina Gwóźdź, Zofia Malińska, Natalia Grzenkowicz
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Opiekun SU Iwona Walasek