Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021, w ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych”, kontynuowane były zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie  stacjonarnym jak i zdalnym.
Podczas zajęć uczniowie powtarzali poznane wcześniej wiadomości i utrwalali umiejętności
z następujących tematów:

 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Kolejność wykonywania działań.
 • Obliczenia procentowe.
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
 • Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias.
 • Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 • Potęga o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki.
 • Przekształcanie wzorów.
 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.
 • Pola wielokątów.
 • Prędkość, droga, czas.
 • Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Halina Sołtys,
Wojciech Walczykowski