Koło matematyczne w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021, w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”,  kontynuowane były zajęcia z koła matematycznego, które odbywały się w formie nauczania zdalnego. Uczestnictwo w tych zajęciach stwarzało uczniom warunki do poszerzania wiedzy, oraz rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności matematycznych. Uczniowie rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności z następujących zagadnień:

  1. Działania na liczbach wymiernych.
  2. Działania na potęgach.
  3. Pola i objętości figur przestrzennych.
  4. Twierdzenie Pitagorasa.
  5. Obliczenia procentowe.

Halina Sołtys,
Wojciech Walczykowski