Harmonogram zajęć, spotkań, konsultacji online

Harmonogram zajęć, spotkań, konsultacji online

klasa 1 “A” ONLINE_1A klasa 2 “A” ONLINE_2A klasa 3 “A” ONLINE_3A
klasa 1 “B” ONLINE_1B klasa 2 “B” ONLINE_2B klasa 3 “B” ONLINE_3B
klasa 1 “C” ONLINE_1C klasa 2 “C” ONLINE_2C klasa 3 “C” ONLINE_3C
klasa 4 “A” ONLINE_4A klasa 5 “A” ONLINE_5A klasa 6 “A” ONLINE_6A
klasa 5 “B” ONLINE_5B klasa 6 “B” ONLINE_6B
klasa 5 “C” ONLINE_5C klasa 6 “C” ONLINE_6C
klasa 6 “D” ONLINE_6D

 

klasa 7 “A” ONLINE_7A klasa 8 “A” ONLINE_8A
klasa 7 “B” ONLINE_7B klasa 8 “B” ONLINE_8B
klasa 8 “C” ONLINE_8C