Category: rok szkolny 2019-2020

Co robimy w czasie pandemii koronawirusa w domu?

Uczniowie klasy II B nie próżnują. Wykonują szkolne zadania z pełną odpowiedzialnością. W ostatnim czasie słuchały słuchowiska pt. „Calineczka”, lepiły z plasteliny, czytały, pisały  teksty reklamujące ulubione zabawki, rozwiązywały matematyczne zadania w ćwiczeniach, wykonywały piękne prace plastyczne i techniczne. Ich pokoje zamieniły się w szkoły. Dziękujemy Rodzicom, że pomagają też swoim dzieciom przetrwać ten czas. Lidia Piłkowska

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w warunkach kształcenia na odległość. Próbny sprawdzian odbędzie się od 30 marca do 1 kwietnia br.  Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach: 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 …

Kontynuuj czytanie

Komunikat

Informuję, że materiały dla ucznia, które ukazały się przed 25 marca 2020r. miały charakter powtórzeniowy i nie podlegają ocenie. Proszę nie odsyłać nauczycielom tych zadań. Obecnie realizujemy podstawę programową zgodnie z podanym planem lekcji i oceniamy wg ustalonych kryteriów. Pozostałe lekcje w danym dniu wg „starego” planu mają charakter powtórzeniowy i nie wymagają dodatkowej pracy przy komputerze.                                                                                                                                                Pozdrawiam Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Kształcenie na odległość

Drodzy Uczniowie, od 25 marca rozpoczynamy kształcenie na odległość. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie szkoły w zakładce „kształcenie na odległość”. Plan lekcji został zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami medycznymi odnośnie czasu korzystania z urządzeń multimedialnych i dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów a także sytuacji rodzinnej. Sprawdźcie w zakładce plan lekcji. Ocenianie Waszej pracy będzie odbywało się poprzez przesyłanie wykonanych prac w formie zdjęć lub skanów drogą e-maile …

Kontynuuj czytanie

Rekrutacja do klasy pierwszej 2020/2021

Informuję, że ze względu na stan epidemiczny w Polsce oraz zamknięcie szkół rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Karlinie odbywa się poprzez stronę internetową szkoły. Rodzice mogą pobrać druk podania o przyjęcie dziecka do szkoły. Następnie po wypełnieniu wysłać w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mailowy szkoły, który jest dostępny na stronie internetowej placówki (zakładka kontakty). W przypadku braku dostępu do Internetu zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie …

Kontynuuj czytanie

Informacja

Nauka zdalna

Zawieszenie pracy szkoły.

Szanowni Państwo, w związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od jutra tj.12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają zawieszone w szkole zajęcia dydaktyczne. Od 12.03.2020 do 13.03.03.2020 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu. Od 16.03.2020 do 25.03.2020 włącznie szkoła będzie zamknięta. Jednocześnie odwołuję zebranie z rodzicami zaplanowane na 26.03.2020r. Z poważaniem Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice, w przypadku zamknięcia szkoły do której uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie ZUS (patrz strona www). …

Kontynuuj czytanie

Osadnicy w Karlinie w pierwszych latach powojennych, czyli jak wyglądały lata 1945-47.