Sala integracji sensorycznej

Klasa 1a aktywnie spędziła lekcję wychowania fizycznego w sali integracji sensorycznej. Nasza sala powstała dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dziękujemy!!!

Accessibility Toolbar