Diagnoza klas ósmych

W dniach od 7 do 9 listopada 2022r. odbywały się pierwsze próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego. Wyniki przeprowadzonej diagnozy posłużą do analizy i wyciągnięcia wniosków, aby ten właściwy egzamin w maju wypadł jak najlepiej.

Accessibility Toolbar