Powrót do Nasza Szkoła

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

próbny egzamin ósmoklasisty język polski – termin po ustaleniu z Kuratorium Oświaty 24 maja 2023
próbny egzamin ósmoklasisty matematyka – termin po ustaleniu z Kuratorium Oświaty 25 maja 2023
próbny egzamin ósmoklasisty język obcy – termin po ustaleniu z Kuratorium Oświaty 19 czerwca 2023
23 maja 2023 22 czerwca 2023

Accessibility Toolbar