Powrót do Nasza Szkoła

STOŁÓWKA

NR KONTA NA KTÓRY NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.

 ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
ul. SZYMANOWSKIEGO 17
78-230 KARLINO

52 1020 2821 0000 1002 0119 4034

NALEŻY PODAĆ:

OBIADY-NAZWA SZKOŁY, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, KWOTA

CENA OBIADÓW:

WRZESIEŃ 2019:

– UCZNIOWIE:  20 dni x 3,66 = 73,20  zł

– DOROŚLI:  20 dni x 7,46 =149,20  zł

Termin płatności: do 15 SIERPNIA 2019 r.
Proszę o terminowe wnoszenie opłat.

Informacja dla rodziców uczniów korzystających odpłatnie z obiadów.

  1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Karlinie.
  2. Zgłoszeń  dokonuje się przez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia na obiady i złożenia w stołówce szkolnej.
  3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stołówki.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej
    w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Nie ma możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego nieobecności. W przypadku rezygnacji z posiłków należy ten fakt zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły 5 dni wcześniej. W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.
  5. Odpisy posiłków na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu: np. nieobecność na obiedzie w październiku uwzględniona zostanie w listopadzie.
  6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki za pomocą przelewu do 25 poprzedzającego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub jej braku w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.