Powrót do Nasza Szkoła

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

15.01.2021 r. 25.05.2021 r. 04.06.2021 r.
26.05.2021 r. 21.06.2021 r.
27.05.2021 r. 24.06.2021 r.