Powrót do Nasza Szkoła

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

06.02.2020 r. 21.04.2020 r. 12.06.2020 r.
07.02.2020 r. 22.04.2020 r. 22.06.2020 r.
23.04.2020 r. 25.06.2020 r.