Powrót do Nasza Szkoła

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

próbny egzamin ósmoklasisty język polski 24 maja 2023
próbny egzamin ósmoklasisty matematyka 25 maja 2023
próbny egzamin ósmoklasisty język obcy 19 czerwca 2023
23 maja 2023 22 czerwca 2023