Powrót do Nasza Szkoła

STOŁÓWKA

Kartę zgłoszenia ucznia na obiady w stołówce szkolnej można pobrać klikając tutaj.


NR KONTA NA KTÓRY NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.

 SZKOŁA PODSTAWOWA W KARLINIE
ul. Traugutta 2
78-230 Karlino

52 1020 2821 0000 1002 0119 4034

NALEŻY PODAĆ:

OBIADY-NAZWA SZKOŁY, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, KWOTA

 CENA OBIADÓW:

MARZEC  2023:

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARLINIE

UCZNIOWSKI 5,00 X 23 DNI=115,00

DOROŚLI 9,00 X 23 DNI = 207,00

SZKOŁA KARŚCINO, KARWIN, DASZEWO

UCZNIOWSKI 5,00 X 23 DNI=115,00

DOROŚLI 9,00 X 23 DNI = 207,00

                 Termin płatności: do 10-go bieżącego miesiąca.
Proszę o terminowe wnoszenie opłat. 

Nieobecności zgłaszać na e-mail stołówki (e-mail) bądź telefonicznie 535 989 483.

Informacja dla rodziców uczniów korzystających odpłatnie z obiadów.

 1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Karlinie bądź terenów miejskich.
 2. Zgłoszeń  dokonuje się przez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA ucznia na obiady oraz podania do Dyrektora szkoły
  w stołówce szkolnej.
 3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stołówki.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Nie ma możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego nieobecności. W przypadku rezygnacji
  z posiłków należy ten fakt zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły bądź na e-mail stołówki 1 dzień wcześniej.
  W PRZYPADKU BRAKU ZGŁOSZENIA, RODZIC PONIESIE KOSZT NIESPOŻYTEGO POSIŁKU.
 5. Odpisy posiłków na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu: np. nieobecność na obiedzie np. we wrześniu uwzględniona zostanie w październiku.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki za pomocą przelewu do 10 DNIA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub jej braku w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane
  z obiadów.

Accessibility Toolbar