Powrót do Nasza Szkoła

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty szkolne

(wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf)

1. STATUT SZKOŁY STATUT SP KARLINO
2. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW NAUCZANIA
3. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
4. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – PROCEDURY KARTA ROWEROWA
5. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
6. WYCIECZKA SZKOLNA

REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

7. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY 1 – INFORMACJA
8. PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy dzieci zamieszkałych w danym obwodzie szkoły) PODANIE
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) PODANIE
9. UBEZPIECZENIE
OFERTA WIRTUALNA
JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ
DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
WARIANT 1 ULOTKA
10. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA
UCZNIA NA OBIADY
11. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
12. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ KARTA ZGŁOSZENIA
UPOWAŻNIENIE
OŚWIADCZENIE
13. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH REGULAMIN
14. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE PROCEDURY
15. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESACH PANDEMII COVID-19
W AUTOBUSACH SZKOLNYCH
PROCEDURA
16. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEiN, MZ I GIS W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
DOKUMENT
17. PLAN ROZWOJU OSWIATY GMINY KARLINO
DOKUMENT
18. WNIOSEK – WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
WNIOSEK
19. INSTRUKCJA INSTALACJI MLEGITYMACJI DLA UCZNIÓW WNIOSEK

Accessibility Toolbar