Powrót do Nasza Szkoła

KADRA

Dyrektor Szkoły: Beata Pawlik
Zastępca Dyrektora:  Elżbieta Korzeniowska

1 Bulik Danuta edukacja wczesnoszkolna
2 Peplińska Marzena edukacja wczesnoszkolna, logopeda
3 Taczanowska-Majchrzak Dominika edukacja wczesnoszkolna
4 Wardak Mariola edukacja wczesnoszkolna
5 Lempa Renata edukacja wczesnoszkolna
6 Kołodziejczyk Dorota edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
7 Karaczun Emilia edukacja wczesnoszkolna
8 Rudzis Natalia edukacja wczesnoszkolna
9 Paszkowska Marta edukacja wczesnoszkolna
10 Kolicka Dominika edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagog, surdopedagog
11 Pawlik Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie
12 Korzeniowska Elżbieta nauczyciel współorganizujący kształcenie
13 Nowaczyk Adam język polski
14 Miśko Bożena wychowanie fizyczne
15 Reimann Monika wychowanie fizyczne
16 Sadowski Wojciech wychowanie fizyczne
17 ks. Rataj Dariusz religia
18 ks. Kmiecik Sławomir religia
19 Wojciechowski Dariusz religia, muzyka, technika
20 Walasek Iwona historia, wychowanie do życia w rodzinie
21 Kochanowska Lidia język polski
22 Matuszewska Marzena język polski
23 Panek Dominika nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja wczesnoszkolna
24 Tomczyk Marta język polski, muzyka
25 Rosowska Sabina język angielski, biologia, chemia
26 Patyk-Sadowska Oliwia język angielski, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
27 Ryblewska Aleksandra język angielski
28 Potomski Norbert język angielski
29 Niedzielska Elżbieta matematyka
30 Szczepanik Agnieszka przyroda
31 Chajmik Joanna
technika, informatyka, edukacja wczesnoszkolna
32 Sołtys Halina matematyka
33 Magdalena Badzińska matematyka, fizyka
34 Ćwiek Kevin informatyka
35 Anusz Dominika psycholog specjalny
36 Krasoń-Ciba Magdalena język niemiecki, geografia, muzyka
37 Michalak Magdalena plastyka, pedagog szkolny
38 Weber Małgorzata pedagog szkolny
39 Machnicka Elżbieta nauczyciel świetlicy
40 Kuzmierski Michał zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
41 Dąbrowska Ewa nauczyciel współorganizujący kształcenie
42 Połczyńska Aleksandra psycholog

 

Accessibility Toolbar