Powrót do Nasza Szkoła

KADRA

Dyrektor Szkoły: Beata Pawlik
Zastępca Dyrektora:  Elżbieta Korzeniowska

1 Bulik Danuta edukacja wczesnoszkolna
2 Peplińska Marzena edukacja wczesnoszkolna
3 Nadziejko Marta edukacja wczesnoszkolna
4 Wardak Mariola edukacja wczesnoszkolna
5 Lempa Renata edukacja wczesnoszkolna
6 Kołodziejczyk Dorota edukacja wczesnoszkolna
7 Wołgin Magdalena edukacja wczesnoszkolna, biologia
8 Rudzis Natalia edukacja wczesnoszkolna
9 Paszkowska-Tomaszewska Marta edukacja wczesnoszkolna
10 Kolicka Dominika edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
11 Pawlik Beata nauczyciel wspomagający
12 Korzeniowska Elżbieta nauczyciel wspomagający
13 Nowaczyk Adam język polski
14 Miśko Bożena wychowanie fizyczne
15 Reimann Monika wychowanie fizyczne
16 Sadowski Wojciech wychowanie fizyczne
17 ks. Rataj Dariusz religia
18 ks. Kmiecik Sławomir religia
19 Wojciechowski Dariusz religia
20 Walasek Iwona historia, wychowanie do życia w rodzinie
21 Kochanowska Lidia język polski
22 Matuszewska Marzena język polski
23 Panek Dominika nauczyciel wspomagający
24 Tomczyk Marta język polski, muzyka
25 Rosowska Sabina język angielski, biologia
26 Patyk-Sadowska Oliwia język angielski, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
27 Farmaha Yaryna język angielski
28 Potomski Norbert język angielski
29 Niedzielska Elżbieta matematyka
30 Burzyńska Małgorzata geografia, przyroda
31 Chajmik Joanna
technika, informatyka
32 Sołtys Halina matematyka
33 Grażyna Borkowska matematyka
34 Ćwiek Kevin informatyka
35 Goliszewska-Hamulewicz Natasza fizyka, chemia
36 Krasoń-Ciba Magdalena język niemiecki
37 Michalak Magdalena plastyka, pedagog szkolny
38 Weber Małgorzata pedagog szkolny
39 Machnicka Elżbieta nauczyciel świetlicy
40 Kuzmierski Michał zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
41 Dąbrowska Ewa nauczyciel wspomagający
42 Połczyńska Aleksandra psycholog
43 Plichta Anna surdopedagog, tyflopedagog

 

Accessibility Toolbar