Majowe świętowanie w naszej szkole

Mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w obchodach Świąt Majowych w naszej szkole!
Nasi uczniowie zatańczyli poloneza, dzięki czemu mogliśmy celebrować tę wyjątkową polską tradycję. Uczniowie klas 1-3 wykazali się niesamowitą inicjatywą, rozdając ulotki dotyczące nadchodzących świąt majowych przechodniom. To była świetna okazja, aby przypomnieć o znaczeniu tych ważnych dni w naszym kalendarzu i podzielić się duchem wspólnoty.
Starsze klasy natomiast pracowały w grupach nad różnorodnymi zadaniami związanymi ze świętami majowymi, co pozwoliło im zgłębić naszą kulturę i historię. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Projekt „Nauka – lepsze jutro !”

Nauka – lepsze jutro!

Gmina Karlino będzie realizować projekt Nauka-lepsze jutro! w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:
– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów), w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);
– rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);
– dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;
– edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (180 uczniów) logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami szkół;
– doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.
Cel szczegółowy projektu: poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 31.12.2025
Całkowita wartość projektu: 2 766 549,25 zł
Kwota dofinansowania: 2 489 759,25 zł

Życzenia świąteczne

Świąteczne spotkanie w klasie 1 a

Wprawdzie do Świąt Wielkanocnych pozostała jeszcze chwila , ale świąteczna atmosfera już zagościła w klasie 1 A. To wszystko za sprawą śniadania wielkanocnego, które zostało przygotowane przez Rodziców. To była prawdziwa uczta przy stole . Rodzice jak zawsze stanęli na wysokości zadania . Niech nastrój świątecznej radości przetrwa w nas jak najdłużej! Alleluja 🐣🙌

26 marca 2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informuję, że z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) zajęcia w szkole zostają odwołane. Zmianie ulega termin dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z 31 maja 2024 r. na 26 marca 2024 r.

Z poważaniem Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Spotkanie z farmaceutą w klasie 5c

Na zajęciach z wychowawcą w ramach godzin z doradztwa zawodowego gościliśmy farmaceutę – panią Annę Kornelak-Pawlak, która przybliżyła nam na czym polega praca farmaceuty i jakie wymagania należy spełnić, by nim zostać. Na koniec dostaliśmy drobne gadżety. Dziękujemy !

Uczniowie klasy 5c

Dzień Kobiet w naszej szkole

Naszym pięknym Małym i tym trochę większym kobietom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń z okazji Dnia Kobiet życzą Wasi mężczyźni.

Historia Karlina po angielsku

W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klasy VII c wykonali projekt „My Town”.
Prezentacje zawierały opisy najważniejszych obiektów Karlina i odnosiły się do pięknej historii naszego miasta. Uczniowie przedstawili swoją Małą Ojczyznę w języku angielskim.

Oliwia Patyk-Sadowska

„Mój wymarzony pokój”

Uczniowie klas 6 na zajęciach technicznych projektowali i tworzyli swoje prace pt. „Mój wymarzony pokój”

Lekcja w 4 c metodą projektu

Uczniowie klasy 4c wykonali projekt pt. Food all over the world. Rozmawialiśmy o ulubionych potrawach i tradycyjnych daniach w różnych państwach. We love to eat 😋🍟🍕

Accessibility Toolbar