1055. rocznica Chrztu Polski

W tym roku obchodzimy 1055 rocznicę przyjęcia przez Mieszka I chrztu, co zapoczątkowało chrystianizację naszego kraju. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Niewątpliwie to wydarzenie sprzed 1055 lat stanowi  przełomowy moment w dziejach  naszego narodu. Książę Mieszko tym samym wprowadził  naszych przodków w świat kultury łacińskiej i uczynił ich częścią wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyrażał się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Z tej okazji uczniowie  naszej szkoły  przygotowali prace plastyczne pt. “Chrzest Polski w oczach dziecka“.

Iwona Walasek

ŻYCZENIA

20 marca – DZIEN OSADNIKA

Dzieci z koła fotograficzno-komputerowego w ramach projektu FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, jak zwykle w marcu, poświęcili ten miesiąc na spacery po mieście i zwiedzanie starszych i nowszych zakątków naszego miasta, poznając w skrócie historię naszego miasta. A na dodatek okazuje się, że w niektórych miejscach byli pierwszy raz.

Lidia Piłkowska

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyżur pedagoga w Poradni (dyżuruje Dyrektor Poradni – Bożena Pantoł)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie w każdą środę w godzinach 15:00 – 17:00 odbywa się dyżur pedagoga skierowany do rodziców i ich dzieci oraz nauczycieli. Taka forma wsparcia jest prowadzona w celu interwencji kryzysowych oraz pilnych konsultacji i porad. Istnieją dwie opcje kontaktu z pedagogiem w godzinach dyżuru:
– osobisty poprzez przyjście do sekretariatu Poradni – bez wcześniejszego umawiania się,
– telefoniczny na numer, który będzie działał w czasie dyżuru na zasadzie telefonu zaufania (anonimowo bez potrzeby podawania danych personalnych) +48 515 082 620.

Zachęcamy do przekazywania informacji osobom, które miałyby potrzebę skorzystania z takiej formy wsparcia. 

Podobny komunikat jest umieszczony na stronie internetowej Poradni: http://www.ppp.powiat-bialogard.pl/dyzur-pedagoga-w-poradni/

Małgorzata Weber

Zmiana planu lekcji

Od 29 marca 2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji.
Proszę się z nim zapoznać.

Nauka zdalna klas I-VIII

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. naukę w trybie zdalnym realizują uczniowie klas I-VIII. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się według planu od godziny 8.00.

Zmiana planu lekcji

Od 15 marca 2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji.
Proszę się z nim zapoznać.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że ze względu na próbne egzaminy klas ósmych ulegają zmianie dni wolne od zajęć dydaktycznych. Wprowadza się dni wolne od zajęć dydaktycznych: 17,18,19.03.2021r. , natomiast likwiduje: 15.01, 04.06.2021r.

 

#Pamiętamy po raz dziesiąty

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. W celu popularyzacji ich historii uczniowie naszej szkoły kl. I-III mogą zapoznać się z tematyką etosu Żołnierzy Wyklętych poprzez wystawę fotografii upamiętniających wydarzenia z lat 1946 -1963.
Sięgając do różnych form wyrazu pamięci chętni uczniowie z klas IV-VIII zaprojektowali swoje Logo odwołujące się do historii Żołnierzy Wyklętych.

Iwona Walasek

KUCHENNY TEATRZYK

Na kole kulinarnym robimy nie tylko sałatki i desery. Ostatnie zajęcia poświęciliśmy na przygotowanie krótkich scenek teatralnych pt. “Przy stole” i “Kuchenny teatrzyk“, przypominając dzieciom zasady zachowania się przy stole.
Scenki obejrzały dzieci z naszej klasy.
Przy okazji pracy nad inscenizacją dowiedzieliśmy się jak mozolna jest praca aktora, reżysera i kamerzysty, gdy jedną scenkę trzeba powtórzyć kilka razy.
Zajęło nam to sporo czasu, ale bawiliśmy się doskonale.

Lidia Piłkowska