Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
– mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
– obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,

Więcej inofrmacji zamieszczonych jest tutaj.

Narodowy Spis Powszechny jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Karlinie

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021r. o godzinie 9.00 dla klas I-III oraz IV – VII , natomiast klas VIII o godzinie 10.00 w salach lekcyjnych bez udziału rodziców.
Prosimy uczniów o wchodzenie do szkoły następującymi wejściami:
Klasy I a, I c, II b, III b, III c, IV c – wejście od boiska z prawej strony
Klasy IV b, IV a, V a, VI b – wejście od boiska z lewej strony
Klasy I b, II a, II c, III a, VI a, VII c – wejście główne z lewej strony
Klasy VII b, VII a, VI c, VII d – wejście główne z prawej strony
Klasy VIII a, b – wejścia główne z obu stron
Odwóz uczniów dojeżdżających o godzinie 10.30.
Wydawanie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty – 9 lipca w godzinach od 9.00 do 13.00.

PROJEKT – FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

PROJEKT – FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 kontynuowane były zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnie jak i nauczaniu zdalnym. Podczas zajęć uczniowie:

 1. Doskonalili umiejętności programowania w języku Scratch, podczas których tworzyli proste animacje, programowali proste historyjki oraz sterowali duszkiem.
 1. Również doskonalili swoje umiejętności w programie code.org
 1. Doskonalili umiejętności tworzenia strony internetowej w HTML-u, w ramach których opracowali stronę poświęconą tabletom graficznym i matematyce.

 

 1. Zajęcia z programowania robotów udało się poprowadzić w momencie powrotu uczniów do szkoły. Poprzez aplikację Jimu, zaczęli się z nim porozumiewać, wydając konkretne komendy do wykonania. Poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń w aplikacji Jimu, uczeń potrafił zaprogramować robota do wykonania najprostszych czynności.

H. Sołtys i W. Walczykowski

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021, w ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych”, kontynuowane były zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie  stacjonarnym jak i zdalnym.
Podczas zajęć uczniowie powtarzali poznane wcześniej wiadomości i utrwalali umiejętności
z następujących tematów:

 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Kolejność wykonywania działań.
 • Obliczenia procentowe.
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
 • Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias.
 • Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 • Potęga o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki.
 • Przekształcanie wzorów.
 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.
 • Pola wielokątów.
 • Prędkość, droga, czas.
 • Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Halina Sołtys,
Wojciech Walczykowski

 

 

Koło matematyczne w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021, w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”,  kontynuowane były zajęcia z koła matematycznego, które odbywały się w formie nauczania zdalnego. Uczestnictwo w tych zajęciach stwarzało uczniom warunki do poszerzania wiedzy, oraz rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności matematycznych. Uczniowie rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności z następujących zagadnień:

 1. Działania na liczbach wymiernych.
 2. Działania na potęgach.
 3. Pola i objętości figur przestrzennych.
 4. Twierdzenie Pitagorasa.
 5. Obliczenia procentowe.

Halina Sołtys,
Wojciech Walczykowski

Zajęcia fotograficzno-komputerowe zakończone!

 18 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia fotograficzno-komputerowe w ramach projektu pn Fabryka Kompetencji Kluczowych. Uczniowie wykonali ostatnią pracę – fotobudkę „W kosmosie” i wybiorą się na wakacje w …kosmos.

Lidia Piłkowska

Zwiedzamy Wyspę Biskupią

17 i 18 czerwca klasy 2b, 3b i 3c wybrały się na wycieczkę na Wyspę Biskupią. Kustosz karlińskiego muzeum p. Zalewski opowiedział uczniom o historii wyspy i zamku – dawnej siedzibie biskupów kamieńskich.  Dziękujemy panu Zalewskiemu za ciekawą opowieść i oprowadzenie po ruinach zamku. Bardzo nas ta historia zaciekawiła. Wróciliśmy do szkoły bardzo zadowoleni.

Renata Lempa
MariolaWardak
Lidia Piłkowska

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

15 czerwca 2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej uczniowskiej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydowało trzynastu uczniów z kl. III-VII .Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas I-VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach wyborczych. Po podliczeniu 425 głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący – Mateusz Nowicki
Zastępca – Wiktoria Dzinkowska
Sekretarz – Zuzanna Niedbalska
Członkowie – Karolina Gwóźdź, Zofia Malińska, Natalia Grzenkowicz
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Opiekun SU Iwona Walasek

Mini Bieg Papieski

Uczniowie klasy IIA zdobyli nagrodę w Mini Biegu Papieskim 27 i 3/4 za udział Najliczniejszej Klasy. W nagrodę otrzymali wyjście na kręgle do Hali Homanit Arena. Dziękujemy za wyróżnienie. Również indywidualnie zajęli wysokie miejsca w swojej kategorii Filip Sawicki zajął I miejsce a Hanna Winiarska zajęła II miejsce. Jestem z Was dumna!!!

Wychowawczyni

IIIA  NA START – MINI BIEG PAPIESKI 2021 

Uczniowie klasy IIIA znowu na podium. Tym razem, jak zawsze licznie, wzięli udział w Biegu Papieskim na 200m, który odbył się 11 czerwca.
Na podium stanęli:
I miejsce – Natalia Grzenkowicz i Marcel Wódczak.
II miejsce – Laura Polehońska
III miejsce – Tomasz Sitkowski 

Wszystkim uczestnikom gratuluję wytrwałości i woli walki. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo!!! 

M. Peplińska