WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

22 listopada w naszej szkole odbyły się wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. W wyborach brało udział 6 uczniów z klas VII – VIII naszej szkoły.
Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach zorganizowanych w szkole . Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoje miasto – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.
Miejska Komisja Wyborcza, po zebraniu protokołów ze wszystkich okręgów wyborczych, ustali wyniki głosowania.

Szkoła do hymnu!

Po raz kolejny społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Uczniowie i nauczyciele 10 listopada zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Granty PPGR”

KOMUNIKAT!

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informuję o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia, należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Osoby zainteresowane, proszę o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

1. fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki, oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z interpretacją otrzymaną z Instytucji Finansującej, dzieci chodzące do klas „0” szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie, natomiast dzieci chodzące do klas „0” w przedszkolach nie kwalifikują się do brania udziału w konkursie.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – od klasy „0” szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie

Zbliżają sie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie – organu konsultacyjnego w kwestiach dotyczących młodzieży w naszej gminie, ale także umożliwiającego podejmowania inicjatyw służących poprawie ważnych dla młodych ludzi kwestii.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karlinie, klikając TUTAJ.

Informacja o przedłużeniu terminu naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

 

Do 29 października br. przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

 

 

UWAGA!

Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu  Granty PPGR –   do 29 października 2021 r. do godz. 15.00.
Oświadczenia przyjmowane są w Zakładzie Oświaty w Karlinie.

 

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Dnia 07.10.2021r. w Tychowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowały cztery drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII dziewcząt i chłopców. Największy sukces odniosła drużyna chłopców rocznik 2007/2008 zajmując I miejsce, natomiast dziewczęta w tej samej kategorii wiekowej zajęły III miejsce. W zawodach brały udział szkoły z powiatu białogardzkiego. Zwycięska drużyna wystąpi w zawodach na szczeblu wojewódzkim w Gryfinie 20.10.2021r.

 Bożena Miśko

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w szkole do której uczęszcza uczeń  w terminie od 6 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane załączniki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie lub kliknąć TUTAJ.

Kolorowanka ergonomiczna dla dzieci – pobierz bezpłatnie

Dzień dobry
1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. To doskonały moment na to, by zadbać o właściwą postawę u dzieci i ergonomię podczas nauki i zabawy w placówce – przedszkolu, szkole i poza nią.
Od 15 lat jako SQD Alliance dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie w firmach oraz instytucjach publicznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naukę utrzymywania prawidłowej postawy podczas wykonywania codziennych obowiązków należy rozpocząć jak najszybciej. W związku z tym zapraszamy do pobrania bezpłatnej kolorowanki dla najmłodszych. Dzięki Stasiowi i Zosi – jej bohaterom, dzieci poprzez zabawę szybko przyswoją wiedzę z zakresu ergonomii.

POBIERZ KOLOROWANKĘ

Karolina Jakubowska

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie. Kliknij TUTAJ.

pedagog szkolny M. Weber, M. Michalak

Dyżur pedagoga w poradni (nowość)

 • Cel:udzielenie porady lub przeprowadzenie konsultacji z rodzicem.
 • Prowadząca: Pantoł – pedagog,  dyrektor Poradni.
 • Termin: każdy czwartek od 23.09.2021 r. w godzinach 15:00-17:30.
 • Miejsce:prosimy udać się do sekretariatu Poradni na pierwszym piętrze.
 • należy umówić się na konkretną godzinę telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni (w sytuacjach nagłych bez potrzeby wcześniejszego umawiania się).

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem (nowość)

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem to:

 • regularne spotkania, gdzie każdy z rodziców bądź opiekunów może podzielić się swoimi troskami i wątpliwościami,
 • przestrzeń do wymiany doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka w spektrum,
 • bezpieczne miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze, przy asyście specjalistów, rodzice mogą rozmawiać o wszystkim, co dla nich ważne.

Celem spotkań jest:

 • przede wszystkim poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób!
 • nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi oraz swojego dziecka,
 • odreagowanie bieżącego napięcia emocjonalnego/stresu;
 • wymiana doświadczeń wychowawczych,
 • rozwój kompetencji rodzicielskich,
 • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu. Zapisy w sekretariacie poradni.
Prowadzące:
Osiecka – pedagog,
Wrzesińska-Kołakowska – psycholog.


„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Część I
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie od kilkunastu lat prowadzona jest „Szkoła dla Rodziców cz. I, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” .

Sekretariat poradni przyjmuje zapisy przez cały rok.
Prowadząca: Jakubowska – psycholog.


„Jestem z Ciebie dumny!” – cykl warsztatów

Program „Jestem z Ciebie dumny!” to cykl 5 dwugodzinnych warsztatów skierowany do rodziców i opiekunów, chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze. Jest to praktyczne narzędzie wychowania skoncentrowanego na rozwiązaniu, a nie problemie dziecka opracowane przez Ben’a Furman’a . Służy wspieraniu dzieci w nauce nowych umiejętności oraz ich docenianiu. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami.

Tematyka:
Spotkanie 1. Zawiązanie grupy, integracja, cele zajęć, rodzaje pochwał.

Spotkanie 2. Dłoń narzekania i dłoń życzeń, czyli jak doceniać dzieci?
Spotkanie 3. Koncentracja na umiejętnościach i rozwiązaniu, a nie problemie dziecka.
Spotkanie 4. Omówienie metody „Dam radę”.
Spotkanie 5. Kroki do odpowiedzialności.

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy.
Przewidywany termin: II semestr.

Prowadzące:
– Cieszko-Kowalska – psycholog, praktyk metody Kids’ Skills,
Politowska-Kowal – pedagog.

Nauka pływania

Uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć w projekcie „Nauka Pływania„. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach pod czujnym okiem ratowników. Nasze ,,rybki” mają również chwilę na zabawy w basenie rekreacyjnym.

Dorota Kołodziejczyk