Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie

Drodzy Uczniowie klas VIII rocznika szkolnego 2019/2020
Pomimo, że trwają wakacje, chciałabym jeszcze po raz ostatni podzielić z Wami moją radością z sukcesów z egzaminu kończącego naukę w naszej szkole.
W minionym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie przystąpiło 61 uczniów. Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są bardzo zbliżone do średnich wojewódzkich i krajowych oraz znacznie wyższe od średniej w naszym powiecie.
Z języka polskiego Wasza średnia to 54 %, przy 55% województwa, 59% w kraju. Wyniki klas VIIIA i VIIIB wyniosły 55 % wraz z najwyższym, indywidualnym wynikiem 86%.
Cieszy również wynik uzyskany z matematyki. Średnia szkoły wyniosła 42%, w porównaniu wynik województwa 43%. Uczniowie z klasy VIIIA napisali test na 45%,bardzo zbliżony do średniej krajowej 46%. Najwyższy wynik indywidualny w naszej szkole to 90%.
Natomiast z egzaminu języka angielskiego średnia szkoły to 48%, województwa 52%, kraju 54%. Na uwagę zasługuje klasa VIIIB, która uzyskała 63%, zaś najwyższy wynik indywidualny ucznia to 97%.
Uzyskane wyniki pozwoliły naszej szkole osiągnąć znacznie wyższe staniny wymagań edukacyjnych w porównaniu do lat poprzednich.
Serdecznie Wam gratuluję, przekazując jednocześnie podziękowania dla nauczycieli i rodziców za ich wkład w przygotowanie do egzaminu, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii koronowirusa.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020.

Informuję, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane 31 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej w Karlinie w godzinach od 9.00 do 13.00. Szczegółowy harmonogram odbioru dokumentów został przekazany każdemu uczniowi indywidualnie poprzez Microsoft Teams.
Jednocześnie przypominam o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych na terenie szkoły tzn. obowiązek nakładania maseczek na usta i nos, dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości. Proszę również o zabranie ze sobą swojego długopisu.
Życzę Wam Drodzy Uczniowie sukcesów edukacyjnych w wymarzonej szkole.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Tak wyglądało zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w okresie epidemii

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
dzisiaj tj. 26 czerwca 2020r. kończymy rok szkolny 2019/2020.
Niestety, ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie spotkamy się na ogólnej uroczystości. Jednak, choć w wirtualny sposób pragnę serdecznie podziękować Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za trudną pracę i naukę w okresie kształcenia na odległość. Było to dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Uważam, że stawiliśmy temu czoła. Oczywiście, nie obyło się bez problemów, które udało się pokonać.
Nauczyciele starali się wprowadzać różne formy, metody nauczania tak, aby każdy uczeń miał możliwość kontynuacji nauki. Za to serdecznie dziękuję!
Uczniowie, po pierwszych chwilach euforii braku zajęć w szkole, musieli zasiąść w domowych warunkach do zdalnego nauczania. Nie było to łatwe! Wymagało wielkiej samodyscypliny i systematyczności. Niech podsumowaniem tej pracy będzie informacja, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Gratuluję!
Ogromne wyrazy uznania kieruję do Rodziców! Wiem, jak niełatwy było to czas, ile pracy włożyliście w trud nauczania Waszych dzieci. Mogliście też Państwo zobaczyć z bliska jak odpowiedzialna jest praca nauczycieli.
W tym roku szkolnym wyjątkowo nagrodą za wyniki w nauce nie będą książki lecz wspólne spotkanie po ustaniu pandemii. Wyzwanie, jakim było kształcenie na odległość zdaliśmy na 6 z plusem!
Należy też podkreślić pracę pracowników niepedagogicznych, którzy czuwali nad zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły.
Na zakończenie dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w prawidłowe funkcjonowanie zdalnego nauczania: Burmistrzowi Karlina, Zastępcy Burmistrza, Dyrektorowi Zakładu Oświaty wraz z pracownikami. Dzięki podejmowanym działaniom nasi uczniowie nie pozostali bez możliwości łączenia się online i kontynuacji nauczania.
Do zobaczenia 1 września 2020 r.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Plan zakończenia roku – zmiana

Informujemy, że w związku epidemią i zwiększającą się liczbą uczniów i nauczycieli będących na kwarantannie, wydawanie świadectw w klasie VI c będzie możliwe we wrześniu.
Jeżeli, ktoś miał kontakt z osobami będącymi na kwarantannie prosimy o odbiór świadectw w późniejszym terminie np. we wrześniu. Plan zakończenia roku 26.06.2020r. z tym małym wyjątkiem pozostaje bez zmian. Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią dla dobra oraz zdrowia nas i naszych bliskich.

Międzynarodowy Konkurs Kangur 2020

W dniach 2,3,4 czerwca 2020 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur 2020. Konkurs ten ma na  celu popularyzację matematyki, propagowanie kultury matematycznej w jak największych kręgach uczniów, zachęcanie młodych do wspólnej, intelektualnej zabawy.
Konkurs w tym roku odbył się online na platformie „Dzwonek.pl”, ze względu na pandemię koronawirusa i rozłożony został na 3 dni. 2 czerwca pisali uczniowie klasy 7 i 8 – kategoria Kadet, 3 czerwca – pisali uczniowie klasy 5 i 6 – kategoria Beniamin, a 4 czerwca pisali uczniowie klasy 3 i 4 – kategoria Maluch.
W konkursie brało udział 38 uczniów z klas 3-8. Maluch: 23 uczniów,  Beniamin: 4 uczniów i Kadet: 11 uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział  w konkursie otrzymali  dyplomy i zabawkę tangram.

Wyróżnienie otrzymali:

w kategorii Maluch Igor Stolarek – 101, 26 pkt
Oliwia Wiśniewska -100 pkt
Ewa Tarnionek – 96,25 pkt
w kategorii Kadet Kamila Przytuła – 116,25 pkt

Wynik bardzo dobry otrzymali:

w kategorii Maluch Fabian Spolski – 113, 75 pkt
w kategorii Beniamin Maja Filipowicz – 145 pkt

Koordynator konkursu – H. Sołtys,
nauczyciel matematyki – W. Walczykowski

Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Karlinie

Informuję, że podania rodziców sugerujące umieszczenie dziecka w klasie z kolegą lub koleżanką będą  przyjmowane elektronicznie do 15 sierpnia 2020r. W podaniu można wskazać maksymalnie 4 dzieci wraz  z czytelnymi podpisami zainteresowanych rodziców.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły

OGŁOSZENIE

Przypominamy,
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16.06, 17.06, 18.06 – egzamin ósmoklasisty, nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych
22.06, 25.06 – rady pedagogiczne
lekcje online
19.06 odbywają się online tylko lekcje wychowawcze wg planu
Klasy I-III do godz. 10.00
Klasa 4 – 10.00
Klasy 5 – 10.30
Klasy 6 – 11.00
Klasy 7 – 11.30
Klasy 8 – 12.00
scenariusze lekcji
19.06, 23.06,24.06 nauczyciele umieszczają scenariusze , nie prowadzą lekcji online
laptopy szkolne
od 26.06 do 03.07.2020 należy oddać wypożyczone szkolne laptopy

„Wyprawa do Australii”

Planujemy wakacje, marzymy o dalekich wyprawach. „Byliśmy” już w Australii i poznaliśmy żyjące tam zwierzęta, które widnieją na naszych obrazach, wykonanych techniką kropkową uprawianą przez rodowitych mieszkańców Australii – Aborygenów.

L. Piłkowska

Zwrot podręczników

Harmonogram zwrotu podręczników i odbioru rzeczy z szatni i sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Karlinie (kliknij tutaj).