Category: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

W czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych często korzystamy z ćwiczeń ze stron internetowych. Takie zajęcia cieszą się uznaniem uczniów. Wprawdzie Internet ma swoje wady, ale w tym przypadku uczniowie poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, refleks, współpracę z kolegami, poszerzają swoją wiedzę ogólną. Lidia Piłkowska Galeria przedstawia uczniów pracujących przy tablicy multimedialnej.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

W  ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” uczniowie klas I, IV i V uczestniczą w zajęciach matematycznych oraz korekcyjno kompensacyjnych uzupełniając swoje wiadomości i umiejętności oraz usprawniając funkcje poznawcze, dzięki czemu będziemy odnosić większe sukcesy w nauce. Lidia Piłkowska Galeria przedstawia dzieci, które podczas zajęć pracują z kartami pracy oraz tablicą multimedialną.