Informacja o przedłużeniu terminu naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

 

Do 29 października br. przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

 

 

UWAGA!

Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu  Granty PPGR –   do 29 października 2021 r. do godz. 15.00.
Oświadczenia przyjmowane są w Zakładzie Oświaty w Karlinie.