Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

W czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych często korzystamy z ćwiczeń ze stron internetowych. Takie zajęcia cieszą się uznaniem uczniów. Wprawdzie Internet ma swoje wady, ale w tym przypadku uczniowie poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, refleks, współpracę z kolegami, poszerzają swoją wiedzę ogólną.

Lidia Piłkowska

Galeria przedstawia uczniów pracujących przy tablicy multimedialnej.