Powrót do Nasza Szkoła

KADRA

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Pawlik
Zastępca Dyrektora: mgr Elżbieta Korzeniowska

1 Bulik Danuta edukacja wczesnoszkolna
2 Peplińska Marzena edukacja wczesnoszkolna
3 Piłkowska Lidia edukacja wczesnoszkolna
4 Wardak Mariola edukacja wczesnoszkolna
5 Lempa Renata edukacja wczesnoszkolna
6 Kołodziejczyk Dorota edukacja wczesnoszkolna
7 Wołgin Magdalena edukacja wczesnoszkolna, biologia
8 Rudzis Natalia edukacja wczesnoszkolna
9 Paszkowska-Tomaszewska Marta edukacja wczesnoszkolna
10 Kolicka Dominika edukacja wczesnoszkolna
11 Pawlik Beata nauczyciel wspomagający
12 Korzeniowska Elżbieta nauczyciel wspomagający
13 Nowaczyk Adam nauczyciel wspomagający
14 Miśko Bożena wychowanie fizyczne
15 Reimann Monika wychowanie fizyczne
16 Sadowski Wojciech wychowanie fizyczne
17 ks. Rataj Dariusz religia
18 ks. Rybiński Dariusz religia
19 Walicka Halina religia
20 Wojciechowski Dariusz religia
21 Walasek Iwona historia, wychowanie do życia w rodzinie
22 Kochanowska Lidia język polski
23 Matuszewska Marzena język polski
24 Suchecka Agnieszka język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, historia
25 Tomczyk Marta język polski, muzyka
26 Rosowska Sabina język angielski, biologia
27 Patyk-Sadowska Oliwia język angielski, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający
28 Ryblewska Aleksandra język angielski
29 Potomski Norbert język angielski
30 Niedzielska Elżbieta język niemiecki, matematyka
31 Burzyńska Małgorzata geografia, przyroda
32 Szczepanik Agnieszka geografia
33 Sołtys Halina matematyka
34 Szczęsna Anna technika, matematyka
35 Walczykowski Wojciech matematyka, informatyka
36 Kadłubowska Beata fizyka
37 Glinka Marta przyroda, chemia
38 Michalak Magdalena plastyka, pedagog szkolny
39 Weber Małgorzata pedagog szkolny
40 Machnicka Elżbieta nauczyciel świetlicy
41 Kuzmierski Michał zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze