INTEGRACJA TY I JA

8 września 2022r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w projekcji filmów w Karliński Ośrodek Kultury w ramach 19. EUROPEJSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO „INTEGRACJA TY I JA”. Dziękujemy za zaproszenie.

Zdjęcie przedstawia ulotkę informacyjna dotyczącą obejrzanych filmów.

Zdjęcie przedstawia ulotkę informacyjną dotyczącą obejrzanych filmów. 

Warsztaty ekologiczne na temat segregacji odpadów

Podczas warsztatów ekologicznych, które odbyły się 7 września 2022r., dowiedzieliśmy się, że każdy z nas produkuje rocznie 315 kg odpadów. Dzięki mądrej segregacji można je powtórnie wykorzystać i ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Wiemy już, co się dzieje z odpadami po dobrej segregacji. Segregując odpady dbamy o środowisko, dbamy o zdrowie swoje i nas wszystkich.
Zdjęcie przedstawia uczniów oraz prowadzącego warsztaty ekologiczne.

Zdjęcie przedstawia prowadzącego warsztaty oraz uczniów SP Karlino.

Plener ekologiczny – zaproszenie

Stypendium szkolne – wniosek, informacja

Informacja dotycząca stypendium tutaj

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne tutaj

Wniosek o przyznanie stypendium tutaj

Piknik szkolny

2 września 2022r. odbył się piknik szkolny w naszej szkole z okazji przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Zdjęcie przedstawia bawiące się dzieci.         Zdjęcie przedstawia skaczące dziewczynki.

Zdjęcia przedstawiają dzieci bawiące się podczas pikniku szkolnego.

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przed Pomnikiem przy ulicy Parkowej w Karlinie samorządowcy, uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy oddali hołd poległym i pomordowanym ofiarom zbrojnego ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę.

                        

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

01 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Pani dyrektor serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Szczególnie ciepło powitano pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z nauką. Następnie wszyscy obecni udali się pod obelisk upamiętniając 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Galeria przedstawia społeczność szkolną podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022r. godz. 10.00 w hali Homanit Arena. Uczniowie klas 4c, 7a, 8c spotykają się z wychowawcami w szkole o godzinie 9.00.

Granty PPGR – przekazanie laptopów

Plakat promocyjny projektu PPGR

W dniu 02 września 2022r. w godzinach 12:00 – 14:00 podczas pikniku szkolnego w Zespole Szkół w Karlinie będzie wydawany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zapraszamy osoby uprawnione (rodzice, osoby pełnoletnie), które złożyły komplet dokumentów do podpisania umowy i odbioru sprzętu. Do zawarcia umowy niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.

Reprezentantami osób niepełnoletnich w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego(matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji konkursowej podczas odbioru sprzętu.

Osoby, które nie odbiorą w tym czasie sprzętu mogą to zrobić w Zakładzie Oświaty w Karlinie  przy ul. Szymanowskiego 17 od dnia 05.09.2022r. w godz. 8:00 – 14:30.

Spotkanie organizacyjne klas pierwszych

Zapraszamy Rodziców i Uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek 25 sierpnia 2022r. o godzinie 16.00.

Accessibility Toolbar