Powrót do Nasza Szkoła

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty szkolne

(wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf)

1. STATUT SZKOŁY STATUT SP KARLINO
2. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW NAUCZANIA
3. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
4. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – PROCEDURY KARTA ROWEROWA
5. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
6. WYCIECZKA SZKOLNA

REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

7. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY 1 – INFORMACJA
8. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Z INNEGO OBWODU PODANIE – dzieci 7 letnie
9. UBEZPIECZENIE POSTANOWIENIA DODATKOWE
TABELE NORM I USZCZERBKU
ULOTKA – JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ WRAZ Z NUMEREM POLISY
DRUK ROSZCZENIA
OWU UBEZPIECZENIA
10. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA
UCZNIA NA OBIADY
11. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
12. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ KARTA ZGŁOSZENIA
UPOWAŻNIENIE
OŚWIADCZENIE
13. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH REGULAMIN
14. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE PROCEDURY