Powrót do Nasza Szkoła

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty szkolne

(wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf)

1. STATUT SZKOŁY STATUT SP KARLINO
2. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW NAUCZANIA
3. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
4. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – PROCEDURY KARTA ROWEROWA
5. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
6. WYCIECZKA SZKOLNA

REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

7. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY 1 – INFORMACJA
8. PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy dzieci zamieszkałych w danym obwodzie szkoły) PODANIE
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) PODANIE
9. UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE SZKOLNE
EDU PLUS
10. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA
UCZNIA NA OBIADY
11. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
12. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ KARTA ZGŁOSZENIA
UPOWAŻNIENIE
OŚWIADCZENIE
13. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH REGULAMIN
14. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE PROCEDURY
15. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESACH PANDEMII COVID-19
W AUTOBUSACH SZKOLNYCH
PROCEDURA
16. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEiN, MZ I GIS DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE OD 18 STYCZNIA 2021 R.
DOKUMENT