Co robimy w czasie pandemii koronawirusa w domu?

Uczniowie klasy II B nie próżnują. Wykonują szkolne zadania z pełną odpowiedzialnością. W ostatnim czasie słuchały słuchowiska pt. „Calineczka”, lepiły z plasteliny, czytały, pisały  teksty reklamujące ulubione zabawki, rozwiązywały matematyczne zadania w ćwiczeniach, wykonywały piękne prace plastyczne i techniczne. Ich pokoje zamieniły się w szkoły. Dziękujemy Rodzicom, że pomagają też swoim dzieciom przetrwać ten czas.

Lidia Piłkowska

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w warunkach kształcenia na odległość. Próbny sprawdzian odbędzie się od 30 marca do 1 kwietnia br.  Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Komunikat

Informuję, że materiały dla ucznia, które ukazały się przed 25 marca 2020r. miały charakter powtórzeniowy i nie podlegają ocenie. Proszę nie odsyłać nauczycielom tych zadań. Obecnie realizujemy podstawę programową zgodnie z podanym planem lekcji i oceniamy wg ustalonych kryteriów. Pozostałe lekcje w danym dniu wg „starego” planu mają charakter powtórzeniowy i nie wymagają dodatkowej pracy przy komputerze.
                                                                                                                                               Pozdrawiam Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Kształcenie na odległość

Drodzy Uczniowie, od 25 marca rozpoczynamy kształcenie na odległość. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie szkoły w zakładce „kształcenie na odległość”.
Plan lekcji został zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami medycznymi odnośnie czasu korzystania z urządzeń multimedialnych i dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów a także sytuacji rodzinnej. Sprawdźcie w zakładce plan lekcji.
Ocenianie Waszej pracy będzie odbywało się poprzez przesyłanie wykonanych prac w formie zdjęć lub skanów drogą e-maile na konta nauczycieli, których zakładki znajdują się na stronie szkoły. Możecie je znaleźć po wyborze klasy pod napisem e-maile nauczycieli.
Dodatkowo w godzinach od 9.00 do 11.00 na Skype będzie dostępny pedagog szkoły :
Pedagog Adam Nowaczyk https://join.skype.com/bVMINfPTwURw
Nauczyciel świetlicy Pani Joanna Chajmik będzie pełniła dyżur na Skype od 11.00 do 13.00
Joanna Chajmik https://join.skype.com/invite/jcYfqVgZW2XK
W tych godzinach uczniowie, którzy będą potrzebowali pomocy, wskazówek lub po prostu rozmowy mogą łączyć się z nauczycielami.
Ta forma edukacji nakłada na Was odpowiedzialność za własny rozwój, wymaga samodyscypliny. Wspólnie z rodzicami ustalcie harmonogram dnia. Uczcie się w takich godzinach, w jakich przychodziliście do szkoły. W miarę możliwości korzystajcie z wideokonferencji, które zaproponują nauczyciele przedmiotów. Wiem, że dla wszystkich jest to nowe wyzwanie. Serdecznie pozdrawiam! Czas do „szkoły”, rano zaczynamy lekcje! Powodzenia!
                                                                                                                                                                    Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej 2020/2021

Informuję, że ze względu na stan epidemiczny w Polsce oraz zamknięcie szkół rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Karlinie odbywa się poprzez stronę internetową szkoły. Rodzice mogą pobrać druk podania o przyjęcie dziecka do szkoły. Następnie po wypełnieniu wysłać w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mailowy szkoły, który jest dostępny na stronie internetowej placówki (zakładka kontakty). W przypadku braku dostępu do Internetu zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie tel. 94 311 74 17 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Druk podania o przyjęcie dziecka do szkoły (kliknij tutaj).

Dyrektor szkoły – Beata Pawlik

Informacja

Nauka zdalna

Zawieszenie pracy szkoły.

Szanowni Państwo,
w związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od jutra tj.12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają zawieszone w szkole zajęcia dydaktyczne.
Od 12.03.2020 do 13.03.03.2020 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu.
Od 16.03.2020 do 25.03.2020 włącznie szkoła będzie zamknięta. Jednocześnie odwołuję zebranie z rodzicami zaplanowane na 26.03.2020r.

Z poważaniem Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice,
w przypadku zamknięcia szkoły do której uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie ZUS (patrz strona www).

 

Osadnicy w Karlinie w pierwszych latach powojennych, czyli jak wyglądały lata 1945-47.