Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie

Drodzy Uczniowie klas VIII rocznika szkolnego 2019/2020
Pomimo, że trwają wakacje, chciałabym jeszcze po raz ostatni podzielić z Wami moją radością z sukcesów z egzaminu kończącego naukę w naszej szkole.
W minionym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Karlinie przystąpiło 61 uczniów. Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są bardzo zbliżone do średnich wojewódzkich i krajowych oraz znacznie wyższe od średniej w naszym powiecie.
Z języka polskiego Wasza średnia to 54 %, przy 55% województwa, 59% w kraju. Wyniki klas VIIIA i VIIIB wyniosły 55 % wraz z najwyższym, indywidualnym wynikiem 86%.
Cieszy również wynik uzyskany z matematyki. Średnia szkoły wyniosła 42%, w porównaniu wynik województwa 43%. Uczniowie z klasy VIIIA napisali test na 45%,bardzo zbliżony do średniej krajowej 46%. Najwyższy wynik indywidualny w naszej szkole to 90%.
Natomiast z egzaminu języka angielskiego średnia szkoły to 48%, województwa 52%, kraju 54%. Na uwagę zasługuje klasa VIIIB, która uzyskała 63%, zaś najwyższy wynik indywidualny ucznia to 97%.
Uzyskane wyniki pozwoliły naszej szkole osiągnąć znacznie wyższe staniny wymagań edukacyjnych w porównaniu do lat poprzednich.
Serdecznie Wam gratuluję, przekazując jednocześnie podziękowania dla nauczycieli i rodziców za ich wkład w przygotowanie do egzaminu, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii koronowirusa.
Beata Pawlik – dyrektor szkoły

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

Zajęcia skierowane z myślą o uczniach, którzy mają z nauką matematyki trudności, pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy lub mają braki w wiedzy wywołane nieobecnościami, czy też dysfunkcjami umysłowymi.
Głównym  założeniem zajęć  jest udzielenie wszelkiej pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych.
Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki, wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego
Praca na tych zajęciach  pomoże uczniom przezwyciężyć strach przed matematyką, wyrównać nagromadzone braki, rozwinąć samodzielne i logiczne myślenie dzięki wykonywaniu różnych ćwiczeń oraz zastosowaniu zabaw, gier edukacyjnych, programu multimedialnego i innych środków dydaktycznych..
Program jest  realizowany w klasach 4-8 w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
Zajęcia z rozpoznawania, czytania i porównywania ułamków.

 

Zajęcia z rozpoznawania katów.

 

Zajęcia z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. Praca z tablicą interaktywną.

 

Budowanie  i rozpoznawanie figur przestrzennych.

 

Halina Sołtys i Wojciech Walczykowski

Projekt – Fabryka Kompetencji Kluczowych

Zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni

Zajęcia skierowane są do uczniów klasy V-VIII zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch oraz w programie „Jimu” z robotem o nazwie Astrobot, a także tworzeniem strony internetowej w HTMLu. Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej w czterech grupach.
Zajęcia są uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki  i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów.
W ramach zajęć uczniowie poznają podstawy programowania w języku Scratch. Program pozwala w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki. Zaletą programu jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń tworząc swój program i uruchamiając go. Program umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. Jasna i przemyślana struktura programu w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego. Jest to wstęp do nabycia umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań.
Drugi  program to program „Jimu”. Zainstalowany na tabletach lub telefonach. W tym programie uczniowie tak jak w programie Scratch za pomocą tzw. puzli  układają  pracę,  ruch, dźwięk, światło  robota.  W tym programie jest 10 poziomów, które uczeń musi zaliczyć.
Kolejnym elementem jest tworzenie strony internetowej w HTMLu. Uczniowie będą korzystali z pomocy wszelkiego rodzaju kursów zamieszczonych w Internecie. Strona będzie poświęcona kołu informatycznemu i będzie podczepiona pod główną stronę szkoły.
W obecnych czasach bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z zasobów Internetu. Dlatego podczas zajęć będą poruszane następujące tematy:
uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej;
poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu;
zapobieganie nałogowemu korzystaniu z gier komputerowych;
zwiększanie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu gier komputerowych.

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od kodowania na papierze. Pierwsze kodowanie było związane z 101 rocznicą  Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Kolejne zajęcia przebiegały na kodowaniu i odkodowaniu obrazów.

 

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z robotem o nazwie Astrobot. W tym celu zainstalowali w swoich telefonach aplikacje „Jimu” i korzystali z gotowych programów do zabawy z robotem.

 

W tym samym czasie, w innej grupie, uczniowie uczyli się w jaki sposób tworzyć stronę internetową w HTMLu.

 

 

H. Sołtys i W. Walczykowski

Fabryka kompetencji kluczowych

W ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych” odbyły się dwa kolejne spotkania-warsztaty. Najpierw uczestnicy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne obejrzeli i omówili film, który opowiadał o zjawisku internetowego trollingu. Uczniowie opracowali też mapę konsekwencji, jakie mogą spotkać osoby, które w sieci obrażają innych. Omówili też sposoby jak radzić sobie z agresją w mediach społecznościowych. Drugie spotkanie – wsparcie psychologa szkolnego – upłynęło pod znakiem bajkoterapii i relaksacji z wykorzystaniem muzyki.

Adam Nowaczyk

“FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” – KOŁO FOTOGRAFiCZNO-KOMPUTEROWE

Tego dnia odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia w plenerze, podczas których zamierzaliśmy fotografować Parsętę i pływające na niej kaczki. Niestety rzeka wyszła z koryta, kaczek nie spotkaliśmy, ale fotografowaliśmy wygląd rzeki, dziewczynki puszczały kaczki na wodzie rzucając zebranymi kamieniami. Udało nam się sfotografować pierwsze wiosenne kwiaty, które już wyszły z powodu dość wysokiej temperatury jak na styczeń. Tęskniliśmy już za tymi spacerami.

Lidia Piłkowska

“Fabryka kompetencji kluczowych” – wsparcie psychologa szkolnego

W ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych” kontynuujemy zajęcia “wsparcie psychologa szkolnego – 5.02.2020 r. Tym razem mówiliśmy o stresie i emocjach. Uczestnicy rozpoznawali na grafikach różne emocje (robili to bezbłędnie), by następnie wspólnie stworzyć rysunek “mapa stresu”, na którym odnotowali, jakie reakcje mogą zachodzić w ciele pod wpływem silnych bodźców. Na koniec nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy podczas gry “Gorący ziemniak”.

Adam Nowaczyk

“Fabryka kompetencji kluczowych” -zajęcia rozwijające kompetencji emocjonalno-społeczne

W ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych” ponownie ruszyły zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 4 lutego 2020 roku. Tym razem uczyliśmy się jak słuchać, by… słyszeć. Uczestnicy warsztatu, poza grami rozwijającymi wyobraźnię, kreatywność i zdolność swobodnej wypowiedzi, musieli odpowiedzieć na kilka pytań, w tym” czy mówi się osiem plus pięć równa się czternaście” czy może mówi się ” osiem dodać pięć równa się czternaście”..?

Adam Nowaczyk

„Z komputerem na TY”

„Fabryka kompetencji Kluczowych” – koło fotograficzno-komputerowe . Dzieci poznały dzisiaj program Toony Tool – aplikację do tworzenia komiksów.

Lidia Piłkowska

 

Kodowanie i programowanie w 3B ciąg dalszy

21 listopada 2019 roku na kolejnych zajęciach z Projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” tworzyliśmy obrazki na naszej macie do kodowania. Powstała żaglówka , domek a potem wykonaliśmy obrazy na kartach pracy.  Dobrze nam idzie!

Ewa Dąbrowska

 

 

Zajęcia “wsparcie psychologa szkolnego”

We wtorek 12 listopada w ramach projektu “Fabryka kompetencji kluczowych” wystartowały także zajęcia wsparcie psychologa szkolnego. Podczas pierwszych zajęć uczniowie uczyli się jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak je nazywać, rozpoznawać i odreagowywać. Uczestnicy warsztatu pracowali z kartami metaforycznymi, budowali wspólnie papierowe konstrukcje i obejrzeli film Jak dziecko, uśmiechaj się częściej.

Adam Nowaczyk